Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

To airAmbulance.gr και η μητρική εταιρία F.A.S. RHODOS AIR, που για λόγους συντομίας από εδώ και στο εξής θα καλούνται «η ιστοσελίδα» δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Κάθε φορά που συλλέγουμε ή χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμμορφωνόμαστε με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Νόμο περί Προστασίας Ιατρικών Αρχείων γι αυτόν τον λόγο συντάξαμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας πληροφορήσουμε η ιστοσελίδα συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία.

Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων
Η ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα Προσωπικά Στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις επιχειρηματικές του λειτουργίες και δραστηριότητες ή για τη συμμόρφωση με νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις.  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας μόνο με την δική σας συγκατάθεση με νόμιμα και δίκαια μέσα (αίτηση για απόκτηση της κάρτας μέλους) και όχι με τρόπο αδικαιολόγητα ενοχλητικό. Ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας. Όταν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία σας τα οποία, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θεωρούνται ευαίσθητα στοιχεία ή ιατρικά στοιχεία, θα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία από εσάς ή από τρίτους μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ευαίσθητα Στοιχεία
Συλλέγουμε ευαίσθητα ή ιατρικά στοιχεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Όταν υποβάλλετε ευαίσθητα ή ιατρικά στοιχεία για το άτομό σας εγγράφως θα θεωρείται ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία απευθείας από εσάς, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς. Όταν λαμβάνουμε στοιχεία από κάποιον τρίτο, ζητούμε συνήθως από αυτόν τον τρίτο να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη δική σας συγκατάθεση.

Χρήση Προσωπικών Στοιχείων
Η ιστοσελίδα συλλέγει, χρησιμοποιεί αλλά δεν κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας.  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία για τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα στοιχεία που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:
• για να μπορούμε να προσφέρουμε την υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς όταν χρειαστεί
• για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο
• για να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για τις υπηρεσίας της F.A.S. RHODOS AIR και των θυγατρικών της
• για να μπορούμε να σας προσφέρουμε υλικό μάρκετινγκ και διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν,
• για να επιλύουμε σφάλματα του συστήματος και να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης,
• για να σας αναγνωρίζουμε και να σας βοηθούμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας,
• για να προσαρμόζουμε στις προτιμήσεις σας τις πληροφορίες που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα,
• για δικούς μας ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να προσαρμοζόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας,
•  για να παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες μας και να εντοπίζουμε τις πιο δημοφιλείς περιοχές, τις διαδικτυακές τάσεις και τα δημογραφικά.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία πέραν του πρωταρχικού τους σκοπού μόνο στις περιπτώσεις που η περαιτέρω χρήση σχετίζεται με τον εν λόγω σκοπό ή που δίνετε εσείς τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση.

Κοινοποίηση Προσωπικών Στοιχείων σε Τρίτους
Τα Προσωπικά Στοιχεία σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα ή θα δημοσιοποιηθούν, παρ' όλα αυτα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας όταν:
• η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για περιορίσουμε ή να αποτρέψουμε μια σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια ενός ατόμου ή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια,
• η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να διευκολύνουμε το έργο της αστυνομίας, ή
• η κοινοποίηση απαιτείται ή δικαιολογείται από τον νόμο.

Ποιότητα και Ακρίβεια Προσωπικών Στοιχείων
Η ιστοσελίδα λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Στοιχεία που χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε είναι πλήρη και ενημερωμένα. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι τυχόν Προσωπικά Στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς.

Διατήρηση και Καταστροφή Προσωπικών Στοιχείων
Διατηρούμε αρχείο των Προσωπικών Στοιχείων σας για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών αναγκών μας ή των νομικών απαιτήσεων.  Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Στοιχεία σας, θα τα καταστρέψουμε ή θα τα απορρίψουμε με ασφαλή τρόπο.

Πρόσβαση σε και Διόρθωση Προσωπικών Στοιχείων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Στοιχεία σας.  Η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας θα εξαρτηθεί από το είδος των πληροφοριών που ζητήθηκαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώθηκε το αίτημα.  Αν αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους (για παράδειγμα, το αίτημα κρίθηκε επιπόλαιο ή ενδέχεται να έχει αδικαιολόγητες επιπτώσεις στα προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων). Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών Στοιχείων σας.  Αν αρνηθούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία σας, επίσης θα σας γνωστοποιήσουμε τους σχετικούς λόγους και θα συμπεριλάβουμε μια δήλωση σχετικά με τα αμφισβητούμενα δεδομένα του αρχείου σας.

Ασφάλεια
Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία σας και για να διαφυλάξουμε τα εν λόγω Προσωπικά Στοιχεία από κακή χρήση ή απώλεια, όπως επίσης και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση και κοινοποίηση.

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και δεν αποθηκεύουμε ούτε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία. Τα Cookies είναι μια δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης στο Internet και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, ωστόσο έτσι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες λειτουργίες.

Διευθύνσεις IP
Για να είναι δυνατή η διαχείριση της ιστοσελίδας μας με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός που καθιστά δυνατή την αναγνώριση της σύνδεσης στο Internet ενός επισκέπτη και αναφέρεται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που προβάλλετε μια ιστοσελίδα.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην F.A.S. RHODOS AIR, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Εμπορικά Σήματα
Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εικόνες, οι επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με, και διέπεται από τους ελληνικούς νόμους. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι υπάγεστε στη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών της έδρας της εταιρείας αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Ειδοποίηση για υπέρ-συνδέσεις
H ιστοσελίδα παρέχει εξωτερικές συνδέσεις για τη διευκόλυνσή σας. Παρόλο που η ιστοσελίδα έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ελέγξει τις συνδέσεις, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του περιεχομένου στο οποίο οδηγούν οι συνδέσεις, ούτε και είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση των συνδέσεων με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δέσμευση Ασφάλειας
Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας.Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που φυλάσσουμε δεν θα χαθούν ούτε θα προσπελαστούν χωρίς ανάλογη εξουσιοδότηση και δεν θα καταστραφούν, χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, τροποποιηθούν ή κοινοποιηθούν. Ωστόσο, παρόλο που η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του απορρήτου σας, καμία πληροφορία που αποστέλλεται μέσω του Internet δεν είναι 100 τοις εκατό ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας αποστέλλετε ή που λαμβάνετε διαδικτυακά. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει πάντα να διατηρείτε ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς μόνο εσείς φέρετε την ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των πληροφοριών σας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε υπεύθυνα το Internet όπως επίσης να μας ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια παραβίαση της ασφάλειας.

Απόκτησε την κάρτα σου με 3 απλά βήματα!

1

Κάνε την αίτηση!

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά!

Αίτηση εγγραφής

2

Στείλε τα δικαιολογητικά!

Συγκέντρωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στείλτα με την συνεργαζόμενη courier εντελώς Δωρεάν!

Δες τα δικαιολογητικά

3

Η κάρτα σου είναι έτοιμη!

Παραλαμβάνεις την κάρτα airAmbulance με courier χωρίς χρέωση!

24-ωρη υπηρεσία

emergency

Η υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24-ωρο!

Αν δεν είστε κάτοχος
της κάρτας airAmbulance καλέστε

+30 6936 9 81000

Επικοινωνείστε μαζί μας

Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας
Ταχ. Θυρίδα 66
851 06 Παραδείσι • Ρόδος

Τηλ. 22410 81000 • Κιν. 69369 81000