Όροι και προϋποθέσεις

Ορισμοί

Εταιρία στην παρούσα αίτηση θα καλείται η F.A.S. RHODOS AIR.
Αιτών θα καλείτε το άτομο του οποίου τα στοιχεία εστάλησαν με την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης μέσω του ιστότοπου airambulance.gr
Ατύχημα θεωρείται κάθε βίαιο τυχαίο ορατό γεγονός που έχει επίδραση στη σωματική ακεραιότητα του αιτούντος και έχει σχέση με την υγεία του.
Ασθένεια θεωρείται κάθε νόσος που εκδηλώνεται στον αιτούντα κατά την διάρκεια ισχύος  της παροχής υπηρεσίας αερομεταφοράς.
Επείγουσα Αεροπορική Μεταφορά θεωρείται η αεροπορική μεταφοράτου αιτούντος με τα πτητικά μέσα της εταιρείας από  αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο πλησίον ιατρικού κέντρου ή νοσοκομείου με σκοπό την νοσηλεία του σε αυτό λόγω ατυχήτματος ή ασθένειάς του και
1. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα μετακίνησης του
2. Η καθυστέρηση ή η μετακίνησή του με τα τακτικά μέσα μεταφοράς βάζει σε κίνδυνο την ζωή του και την υγεία του.
3. Δεν μπορεί να νοσηλευθεί με σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή νοσοκομείο της περιοχής που συνέβη το ατύχημα ή η ασθένεια.
Δεν περιλαμβάνεται ο επαναπατρισμός μετά την επείγουσα αεροπορική μεταφορά στην συγκεκριμένη υπηρεσία ή η αλλαγή  νοσοσκομείου ή ιατρικού κέντρου από επείγουσα μεταφορά.
Μέλη οικογενείας θεωρούνται οι νόμιμοι σύζυγοι και τα παιδιά κάτω των 18 ετών.

Όροι - Προϋποθέσεις
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγραφονται παρακάτω διαβάστηκαν και συμφωνήθηκαν από τον αιτούντα.

1. Η F.A.S. RHODOS AIR, ώς αεροπορική εταιρία (AOC GR-032), διαθέτοντας επιχειρησιακή δυνατότητα 24-ώρου βάσεως στην Ρόδο, αναλαμβάνει εντός ευλόγου χρόνου από την κλήση της να μεταφέρει αεροπορικώς τον αιτούντα με τα δικά της και μόνο μέσα, από οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Ελληνικής επικράτειας, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος έναντι συμβολικού τιμήματος ατομικού ή οικογενειακού σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιευμένες τιμές στον τιμοκατάλογό της.
2. Η υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς (air ambulance), έχει ετήσια διάρκεια, με έναρξη ισχύος της ένα μήνα από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής ή της χειρόγραφης υπογραφής της αίτησης.
 3. Η παρούσα υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά ετησίως από τον αιτούντα και από κάθε μέλος τηε οικογένειάς του εφόσον έχει ορισθεί και υπογραφεί ως οικογενειακή. Εφόσον ο αιτών ή μέλος της οικογενείας του χρειαστεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας περισσότερες από μία φορά το χρόνο, μπορεί να το πραγματοποιεί με έκπτωση 50% στην τιμή τιμοκαταλόγου της εταιρίας για την συγκεκριμένη υπηρεσία.
4. Ο αιτών με την έναρξη ισχύος της υπηρεσίας αερομεταφοράς θα παραλάβει μία εταιρική κάρτα, για την πιστοποίηση και έλεγχο των στοιχείων του σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας. Η εκάστοτε κάρτα θα πρέπει να φυλάσσεται και να διατηρείται σε άριστη κατάσταση από τον κάτοχο, αφού αποτελεί επιπλέον απόδειξη τηε σχέσης του με την εταιρία και την ενεργοποίηση της παρέχουσας υπηρεσίας.
5. Η αναγκαιότητα για τη χρήση της υπηρεσίας και η αξιολόγηση των συνθηκών για την εκτέλεση ή όχι, είναι αποκλειστική ευθύνη δημόσιου ιατρικού κέντρου, νοσοκομείουή γιατρού ή συμβαλλόμενου με την εταιρία τέτοιου.
6. Η επιλογή του προορισμού και η επιλογή του νοσοκομείου ή ιατρικού κέντρου για την νοσηλεία του αιτούντος, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος, των συγγενών του πρώτου βαθμού σε συνεργασία με τον γιατρό ή το ιατρικό κέντρο που κρίνει αναγκαία την αεροδιακομιδή του με την έγγραφη αναφορά στην εταιρία.
7. Η ιατρική συνοδεία, υποστήριξη και παρακολούθηση καθόλη την αεροπορική μεταφορά είναι ευθύνη αποκλειστικά του συνοδού ιατρού και του ιατρικού κέντρου, επιλογής του αιτούντος ή συνεργάτη της εταιρίας.
8. Άλλες υπηρεσίες εκτός της αεροπορικής μεταφοράς όπως μεταφορά με ασθενοφόρο προς και από το αεροδρόμιο, ιατρική φροντίδα, νοσηλεία, υποστήριξη κλπ μπορεί να παρασχεθούν από την εταιρία ΜΟΝΟ όπου είναι διαθέσιμα, ή από δημόσιο σύστημα υγείας, ή από την ασφαλσιτική εταιρία ή οργανισμό του αιτούντος.
9. Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να παρέχει ειλικρινείς και πραγματικές πληροφορίες κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησης για την υπηρεσία της επείγουσας αερομεταφοράς, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος του.
10. Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί εγκαίρως στην εταιρία οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας του, ώστε να μπορεί να ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας για το καινούργιο σημείο εκκίνησης της πιθανής αερομεταφοράς του.
11. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε πτήσης αερομεταφοράς που εμπίπτει στους παραπάτω όρους  και προϋποθέσεις, λόγω:
α. Καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσης
β. Έγκυες γυναίκες μετά τον μήνα εγκυμοσύνης που απαγορεύουν οι διεθνείς κανονισμοί αεροπλοϊας
γ. Ιαστρική κατάσταση του αιτούντα που δεν επιτρέπει την αερομεταφορά του και που κατά την διαδικασία της θα έθετε σσε κίνδυνο τη ζωή του
δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα το απαγορεύουν οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας πτήσεων
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που εταιρία κωλύεται να πραγματοποιήσει την πτήση με δική της υπαιτιότητα (τεχνική βλάβη, αδυναμία ιπτάμενου προσωπικού να εκτελέσει την πτήση κλπ), τότε είναι υποχρεωμένη να καλύψει την παροχή της υπηρεσίας αυτής με άλλη ισοδύναμη άλλου φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου.
12. Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τον εκάστοτε αιτούντα για τυχόν αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής της υπηρεσίας αερομεταφοράς.
13. Εκπρόσωπος της εταιρίας εισπράττει το αντίτιμο της αξίας της υπηρεσίας και η εταιρία εκδίδει προς τον αιτούντα ανάλογο νόμιμο αποδεικτικό στοιχεία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Β.Σ.
14. Σε περίπτωση που υπάρξει αμέλεια από την πλευρά του αιτούντα ως αναφορά την ενημέρωση για τους όρους 9-10, τότε η εταιρία μπορεί να διακόψει την ισχύ της παρεχόμενης υπηρεσίας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.
15. Αν διαπιστωθεί αίτηση για αερομεταφορά από τον αιτούντα, σε συνεννόηση εκείνου με κάποιο γιατρό, για την ενεργοποίηση της παροχής της υπηρεσίας αερομεταφοράς, χωρίς να συντρέχει λόγος πραγματοποίησής της και είναι αντίθετη με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, τότε η εταιρία, αφενός έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παροχή υπηρεσίας πριν ενεργοποιηθεί και αφετέρου σε περίπτωση που η πρόθεση διαπιστωθεί εκ των υστέρων, να ζητήσει αποζημείωση από τον αιτούντα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη περίπτωση αερομεταφοράς που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κοστολόγηση των υπηρεσιών της εταιρίας.
16. Για κάθε διαφορά που πιθανόν προκύψει μεταξύ του αιτούντα και της εταιρίας ώστε να είναι απαραίτητη η δικαστική επίλυσή της, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των Νόμων του Ελληνικού Κράτους και την αποκλειστική αρμοδιότητα των διακαστηρίων της Ρόδου.

Απόκτησε την κάρτα σου με 3 απλά βήματα!

1

Κάνε την αίτηση!

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά!

Αίτηση εγγραφής

2

Στείλε τα δικαιολογητικά!

Συγκέντρωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στείλτα με την συνεργαζόμενη courier εντελώς Δωρεάν!

Δες τα δικαιολογητικά

3

Η κάρτα σου είναι έτοιμη!

Παραλαμβάνεις την κάρτα airAmbulance με courier χωρίς χρέωση!

24-ωρη υπηρεσία

emergency

Η υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24-ωρο!

Αν δεν είστε κάτοχος
της κάρτας airAmbulance καλέστε

+30 6936 9 81000

Επικοινωνείστε μαζί μας

Διεθνές Αεροδρόμιο Διαγόρας
Ταχ. Θυρίδα 66
851 06 Παραδείσι • Ρόδος

Τηλ. 22410 81000 • Κιν. 69369 81000